poniedziałek, 2 lipca 2018

Miejsca które straszą

Nie tylko krytycy literaccy ale też i naukowcy przyglądają się moim powieściom. Instytut Badań Literackich PAN wydał „Popkulturowe formy pamięci” (Warszawa 2018). Profesor Sławomir Buryła w tekście „Pamięć powojnia w kryminale retro” przygląda się fenomenowi kryminałów osadzonych w czasie powojennym. O „Powrozie” Buryła pisze następująco: „Również Białkowski oddaje realia społeczne i obyczajowe pierwszych miesięcy po wyzwoleniu w poetyce noir. Zwłaszcza część pierwsza Powrozu (zatytułowana Wtedy) wypada przekonująco. Świat powojennej „wielkiej trwogi” przedstawiono niezwykle sugestywnie. Niektóre obrazy budzą grozę (…) Nie jest łatwo znaleźć w literaturze PRL traktującej o latach 1944/45 – 1948 przykład podobnego natężenia bestialstwa, deprawacji społeczeństwa, skali procesów demoralizacji. Tak pesymistycznych wizji powojennego czasu literatura polska wcześniej nie znała”.