sobota, 5 października 2013

Goście honorowi

Wrześniowa „Lampa” (9/2013) zamieszcza m.in. tekst Łukasza Saturczaka będący relacją z odbywającego się we Lwowie Forum Wydawców. „Obudziłem się z kacem i tyle dnia pierwszego”, pisze Saturczak. Dnia drugiego „Wszyscy idziemy do Dzygi (knajpa – przyp. T.B.) – pada rozkaz (…) Później już średnio pamiętam, co i jak”. Trzeci dzień Forum ma w programie „Obiad i kac i myślę, że umierać będę i nawet agonia nad kotletem mnie dopada”. Później zaś „pół godziny otwierałem wino mazakiem i kluczami”. Warto dodać, że otwieranie odbywało się „pod fotelami lwowskiego teatru”, gdzie pisarze „mieli do wyboru kilka innych rodzajów win podawanych sobie po przyjacielsku z rzędu do rzędu”. Wieczorem „Siedzimy na ławce i pijemy balsam Wigor”. Saturczak kończy swoją opowieść słowami: „Niedziela już spokojniej”. Autor zauważa, że na tegorocznym Forum Wydawców „Polska gościem honorowym targów, pewnie z jakiś dziesiąty raz, ale nigdy z taką pompą”. Co racja to racja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz